Coach4Health

NLP: Neuro-Lingu´stisch-Programmeren

Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit, die zich ontwikkelt door wat we in ons leven doormaken. Elk mens doet ervaringen op via vijf zintuigen (zien, horen, voelen, proeven en ruiken). Het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:
Neurologisch:Herinneringen,gevoelens,gedachten en emoties besturen ons huidige gedrag
Lingu´stisch:Communiceren doen we via spreektaal en lichaamstaal
Programmeren:Terwijl we communiceren kunnen we van elkaar leren en veranderen.

Als de mens niet meer in staat is om echt te genieten, is hem in het verleden iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd.

NLP leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen,onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen.

Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan. Hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag be´nvloeden. En op welke manier je daar zelf verandering in kan brengen.
NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en NLP geeft precies aan wat je daarmee bereikt.

Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken.© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl